หน้าแรก

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานก๋วยเตี๋ยวตั้งทงเซ้ง
TANG-THONG-SENG NOODLE FACTORY LTD.,PART.
ที่อยู่ : บ้านโป่ง บ้านโป่ง ราชบุรี 70110
สถานภาพกิจการ: ร้าง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานก๋วยเตี๋ยวตั้งทงเซ้ง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานก๋วยเตี๋ยวตั้งทงเซ้ง

ประเภทกิจการ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0703526000011
วันจดทะเบียน : 08/02/1983
สภาพกิจการ : ร้าง
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ที่ตั้ง : 198 ถ. แสงชูโต ต. บ้านโป่ง อ. บ้านโป่ง จ. ราชบุรี 70110
ประเภทธุรกิจ : โรงงานอุตสาหกรรมผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว
ขนาดธุรกิจ : ไม่สามารถระบุได้
โทรศัพท์ :
บริษัทอื่นในกลุ่ม: การผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว บะหมี่ วุ้นเส้น