หน้าแรก

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพารักษ์ รวมกิจ
TEPARAK RUAMKIJ LIMITED PARTNERSHIP
ที่อยู่ : เทพารักษ์ เมือง สมุทรปราการ 10270
สถานภาพกิจการ: ยังดำเนินการอยู่

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพารักษ์ รวมกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพารักษ์ รวมกิจ

ประเภทกิจการ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0113559000717
วันจดทะเบียน : 05/02/2016
สภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ทุนจดทะเบียน : 500000
ที่ตั้ง : 1833/5 ม. 7 ต. เทพารักษ์ อ. เมือง จ. สมุทรปราการ 10270
ประเภทธุรกิจ : ร้านขายปลีกเครื่องโลหะ
ขนาดธุรกิจ : ไม่สามารถระบุได้
โทรศัพท์ :
บริษัทอื่นในกลุ่ม: ร้านขายปลีกเครื่องโลหะ