หน้าแรก

บริษัท เติบ เฮอร์เบิล จำกัด
TERB HERBAL COMPANY LIMITED
ที่อยู่ : บางมด ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
สถานภาพกิจการ: ยังดำเนินการอยู่

บริษัท เติบ เฮอร์เบิล จำกัด

บริษัท เติบ เฮอร์เบิล จำกัด

ประเภทกิจการ : บริษัท
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105560156239
วันจดทะเบียน : 15/09/2017
สภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ทุนจดทะเบียน : 500000
ที่ตั้ง : 170/1 ซ. ประชาอุทิศ 54 แยก 6 ถ. ประชาอุทิศ แขวง บางมด เขต ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าสมุนไพรบำรุงร่างกาย
ขนาดธุรกิจ : ไม่สามารถระบุได้
โทรศัพท์ :
บริษัทอื่นในกลุ่ม: ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์