หน้าแรก

บริษัท ไทยรอยัล จำกัด
THAIROYAL COMPANY LIMITED
ที่อยู่ : ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
สถานภาพกิจการ: ยังดำเนินการอยู่

บริษัท ไทยรอยัล จำกัด

บริษัท ไทยรอยัล จำกัด

ประเภทกิจการ : บริษัท
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105557137067
วันจดทะเบียน : 17/09/2014
สภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ที่ตั้ง : 55/63 ถ. กำแพงเพชร 6 แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายไอศกรีม
ขนาดธุรกิจ : ไม่สามารถระบุได้
โทรศัพท์ :
บริษัทอื่นในกลุ่ม: การผลิตไอศกรีมและไอศกรีมหวานเย็น