หน้าแรก

บริษัท ลาดกระบัง จำกัด
THE LADKRABANG CO.,LTD.
ที่อยู่ : ทับยาว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
สถานภาพกิจการ: ยังดำเนินการอยู่

บริษัท ลาดกระบัง จำกัด

บริษัท ลาดกระบัง จำกัด

ประเภทกิจการ : บริษัท
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105507000335
วันจดทะเบียน : 06/02/1964
สภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ทุนจดทะเบียน : 13000000
ที่ตั้ง : 654/46 ถ. หลวงแพ่ง แขวง ทับยาว เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ประเภทธุรกิจ : เพื่อประกอบกิจการให้บริการในรถประจำทาง
ขนาดธุรกิจ : ขนาดเล็ก
โทรศัพท์ : 0-2172-9164
บริษัทอื่นในกลุ่ม: การขนส่งผู้โดยสารทางรถโดยสารประจำทางอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น