หน้าแรก

บริษัท ลาดกระบังขนส่ง จำกัด
THE LADKRABANG TRANSPORT CO.,LTD.
ที่อยู่ : ทับยาว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
สถานภาพกิจการ: ยังดำเนินการอยู่

บริษัท ลาดกระบังขนส่ง จำกัด

บริษัท ลาดกระบังขนส่ง จำกัด

ประเภทกิจการ : บริษัท
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105530056180
วันจดทะเบียน : 30/10/1987
สภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ทุนจดทะเบียน : 20000000
ที่ตั้ง : 654/17 ถ. หลวงแพ่ง แขวง ทับยาว เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ประเภทธุรกิจ : เพื่อประกอบกิจการให้บริการรถประจำทางและรับจ้างรับ-ส่งพนักงาน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดเล็ก
โทรศัพท์ :
บริษัทอื่นในกลุ่ม: การขนส่งผู้โดยสารทางรถโดยสารประจำทางอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น