หน้าแรก

บริษัท ทรีบราเธอร์ เมดดิคอล จำกัด
THREE BROTHERS MEDICAL COMPANY LIMITED
ที่อยู่ : ในเมือง เมือง ขอนแก่น 40000
สถานภาพกิจการ: ยังดำเนินการอยู่

บริษัท ทรีบราเธอร์ เมดดิคอล จำกัด

บริษัท ทรีบราเธอร์ เมดดิคอล จำกัด

ประเภทกิจการ : บริษัท
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0405560004088
วันจดทะเบียน : 18/08/2017
สภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ที่ตั้ง : 65/7 ม. 7 ถ. ศรีจันทร์ ต. ในเมือง อ. เมือง จ. ขอนแก่น 40000
ประเภทธุรกิจ : ซื้อมาขายไปเกี่ยวกับอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดเล็ก
โทรศัพท์ :
บริษัทอื่นในกลุ่ม: ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์