หน้าแรก

บริษัท ทีพีบี แพคเกจจิ้ง จำกัด
TPB PACKAGING COMPANY LIMITED
ที่อยู่ : บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
สถานภาพกิจการ: ยังดำเนินการอยู่

บริษัท ทีพีบี แพคเกจจิ้ง จำกัด

บริษัท ทีพีบี แพคเกจจิ้ง จำกัด

ประเภทกิจการ : บริษัท
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0125561021400
วันจดทะเบียน : 25/07/2018
สภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ทุนจดทะเบียน : 4500000
ที่ตั้ง : 39/458 ม. 3 ต. บางตลาด อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการโรงงานผลิตกล่องกระดาษ รวมทั้งการรับจ้างทำกล่องกระดาษ
ขนาดธุรกิจ : ไม่สามารถระบุได้
โทรศัพท์ :
บริษัทอื่นในกลุ่ม: การผลิตกระดาษลอนลูกฟูกและกระดาษแข็งลอนลูกฟูกและ การผลิตกล่องจากกระดาษและกระดาษแข็ง