หน้าแรก

บริษัท ยู เอ โทมัส จำกัด
U A THOMAS COMPANY LIMITED
ที่อยู่ : ท่าสะอ้าน บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24130
สถานภาพกิจการ: ยังดำเนินการอยู่

บริษัท ยู เอ โทมัส จำกัด

บริษัท ยู เอ โทมัส จำกัด

ประเภทกิจการ : บริษัท
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105560072671
วันจดทะเบียน : 02/05/2017
สภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ทุนจดทะเบียน : 20000000
ที่ตั้ง : 1/34 ม. 5 ต. ท่าสะอ้าน อ. บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา 24130
ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์ยางอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ขนาดธุรกิจ : ขนาดเล็ก
โทรศัพท์ :
บริษัทอื่นในกลุ่ม: การผลิตผลิตภัณฑ์ยางอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น