หน้าแรก

บริษัท สากลการค้า จำกัด
UNIVERSAL TRADING CO.,LTD.
ที่อยู่ : ป้อมปราบ ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
สถานภาพกิจการ: ร้าง

บริษัท สากลการค้า จำกัด

บริษัท สากลการค้า จำกัด

ประเภทกิจการ : บริษัท
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105486000081
วันจดทะเบียน : 20/02/1943
สภาพกิจการ : ร้าง
ทุนจดทะเบียน : 800000
ที่ตั้ง : 6 ถ. จิตตเกษม แขวง ป้อมปราบ เขต ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
ประเภทธุรกิจ : เพื่อประกอบอุตสาหกรรมทำเครื่องอุปโภคบริโภค เช่น ทำวุ้นเส้น
ขนาดธุรกิจ : ไม่สามารถระบุได้
โทรศัพท์ :
บริษัทอื่นในกลุ่ม: การผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว บะหมี่ วุ้นเส้น