หน้าแรก

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิพิน ติวารี เทรดดิ้ง
VIPIN TIWARI TRADING LIMITED PARTNERSHIP
ที่อยู่ : หน้าเมือง เมือง ฉะเชิงเทรา 24000
สถานภาพกิจการ: ยังดำเนินการอยู่

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิพิน ติวารี เทรดดิ้ง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิพิน ติวารี เทรดดิ้ง

ประเภทกิจการ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0243559000953
วันจดทะเบียน : 12/09/2016
สภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ที่ตั้ง : 5 ถ. เทพคุณากร ต. หน้าเมือง อ. เมือง จ. ฉะเชิงเทรา 24000
ประเภทธุรกิจ : ขายปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้า ชนิดในครัวเรือน
ขนาดธุรกิจ : ไม่สามารถระบุได้
โทรศัพท์ :
บริษัทอื่นในกลุ่ม: ร้านขายปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดในครัวเรือน