หน้าแรก

บริษัท จอกว้าง ฟิล์ม จำกัด
WIDE SCREEN FILM CO.,LTD.
ที่อยู่ : คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
สถานภาพกิจการ: ยังดำเนินการอยู่

บริษัท จอกว้าง ฟิล์ม จำกัด

บริษัท จอกว้าง ฟิล์ม จำกัด

ประเภทกิจการ : บริษัท
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105549125781
วันจดทะเบียน : 20/10/2006
สภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ที่ตั้ง : 104 ซ. สุขุมวิท 31 (สวัสดี) ถ. สุขุมวิท แขวง คลองตันเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
ประเภทธุรกิจ : การผลิตภาพยนตร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดเล็ก
โทรศัพท์ :
บริษัทอื่นในกลุ่ม: กิจกรรมการผลิตภาพยนตร์และวีดิทัศน์